Select Page

TEIXEIRA (Galicia): En campo de oro, banda de gules, acostada por dos carballos al natural.